2e graads Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs – docent vmbo-Techniek – Deeltijd