Onze partners

Onze partners

Het lerarentekort in het vmbo en mbo is funest voor jongeren, leraren en onze samenleving. Daarom wil het ECPB voorkomen dat het tekort verder groeit. We willen het lerarentekort o.a. aanpakken, door de stap voor professionals naar het onderwijs aantrekkelijker, eenvoudiger en overzichtelijker te maken.

We sluiten daarom aan bij bestaande initiatieven en werken samen verschillende partners:

Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs (STO) werkt aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Sinds 2018 investeert de overheid elk jaar 100 miljoen extra in techniekonderwijs op het vmbo. Er is geld beschikbaar voor vmbo-scholen om te investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. En er worden middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de regionale overheid.

Met het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs ondersteunt STO scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. Ze bieden ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie om regio’s te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering.

Maar we werken ook samen met:

Scholen en bedrijven

We werken samen met andere vmbo’s, mbo’s en hogescholen, maar ook met bedrijven.

 

Regio’s voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst van het Onderwijs (onderwijsregio’s)

De onderwijsregio’s krijgen de taak en de opdracht het lerarentekort aan te pakken. Ze krijgen de rol om het werven, opleiden, begeleiden en matchen te organiseren.

Wil je meer weten over onze samenwerkingen of met ons samenwerken?