Nieuws

Nieuwe communicatienaam lerarenopleidingen Mens en Technologie HvA

Vanaf 1 september jl. voeren de lerarenopleidingen Mens en Technologie de communicatienaam Leraar Technisch Beroepsonderwijs.

De opleidingsnaam Leraar Mens en Technologie blijkt in de praktijk niet altijd duidelijk te maken dat de Hogeschool van Amserdam studenten zowel breed als vakbekwaam opleidt in een (technisch)vakspecialisme dat aansluit bij de verschillende (vmbo-)profielen.

Met de invoering van de nieuwe communicatienaam wil de HvA zorgen dat studiekiezers, stagescholen en docenten techniek de opleiding voortaan herkennen als gelijkwaardig aan de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs van andere kennisinstellingen.
Het onderwijsprogramma en de verschillende technische vakbekwaamheden zijn namelijk gelijkwaardig aan die van de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs. Ook de koproute en de specialisatie binnen de AD Educatief Professional Beroepsonderwijs voeren voortaan de communicatienaam Leraar Technisch Beroepsonderwijs.

Behalve de naam verandert er verder niets. Het flexibele onderwijsprogramma en de keuzemogelijkheden voor diverse vakbekwaamheden blijven hetzelfde. Op het diploma wordt de crohonaam, Leraar Mens en Technologie,  vermeld en de technische vakbekwaamheid die de student heeft aangetoond.

Lees meer

Nieuwe groep professionalisering gestart

In september zijn landelijk zo’n 50 docenten gestart met hun module professionalisering Produceren, Installeren en Energie (PIE).

Deze docenten werken hiermee aan een uitbreiding van hun bekwaamheid, waarmee ze individueel bevoegd PIE-docent worden. Het gehele traject bestaat uit 3 modulen: Metaaltechniek, Elektrotechniek en Installatietechniek. Docenten die al beschikken over een onderwijsbevoegdheid voor Metaal, Elektro- of Installatietechniek, kunnen voor dit onderdeel een vrijstelling krijgen. De modulen hebben een doorlooptijd van 20 weken en worden (vooralsnog) 100% vergoed door duo (Zie link)

Dit professionaliseringstraject wordt op 3 plaatsen in Nederland aangeboden via Hogeschool Windesheim, Fontys en Hogeschool Rotterdam.

Lees meer