Nieuwe communicatienaam lerarenopleidingen Mens en Technologie HvA

De opleidingsnaam Leraar Mens en Technologie blijkt in de praktijk niet altijd duidelijk te maken dat de Hogeschool van Amserdam studenten zowel breed als vakbekwaam opleidt in een (technisch)vakspecialisme dat aansluit bij de verschillende (vmbo-)profielen.

Met de invoering van de nieuwe communicatienaam wil de HvA zorgen dat studiekiezers, stagescholen en docenten techniek de opleiding voortaan herkennen als gelijkwaardig aan de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs van andere kennisinstellingen.
Het onderwijsprogramma en de verschillende technische vakbekwaamheden zijn namelijk gelijkwaardig aan die van de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs. Ook de koproute en de specialisatie binnen de AD Educatief Professional Beroepsonderwijs voeren voortaan de communicatienaam Leraar Technisch Beroepsonderwijs.

Behalve de naam verandert er verder niets. Het flexibele onderwijsprogramma en de keuzemogelijkheden voor diverse vakbekwaamheden blijven hetzelfde. Op het diploma wordt de crohonaam, Leraar Mens en Technologie,  vermeld en de technische vakbekwaamheid die de student heeft aangetoond.