Onze missie en visie

Onze missie

Verbinden, versterken en verbeteren van het beroepsgerichte onderwijs.
Het ECPB werkt aan intensieve en duurzame samenwerking tussen de lerarenopleiders van en in het beroepsonderwijs, de scholen, het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappij. Ze versterkt verbinding, inspiratie, innovatie en verbetering van en in het beroepsonderwijs.

Onze visie

Alles doen wat mogelijk is om het potentieel van het beroepsonderwijs te vergroten.
Wij geloven in een maatschappij waarin beroeps- en theoretisch onderwijs gelijkwaardig zijn, waarin alle leerlingen en studenten praktijkgerichte vakken op hun lesrooster zien staan en waarin de lerarenopleiders voor beroepsonderwijs een centrale rol hebben in het onderwijs.

Lees meer over wat we als ECPB willen bereiken:

Docent met student in praktijk