Onze doelen

Meer mogelijk met beroepsonderwijs

 

Belangenbehartiging

Het ECPB vertegenwoordigt de belangen van de opleiders voor het beroepsonderwijs en:

 • Werkt gezamenlijk aan belangenbehartiging
  om het potentieel van het beroepsonderwijs volledig te benutten en bij te dragen aan voldoende leraren in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs.
 • Is de autoriteit en het aanspreekpunt 
  voor alle betrokken partijen op het gebied van opleidingsvraagstukken in beroepsgerichte hoger onderwijs.
 • Werkt met alle ketenpartners aan verbetering
  van (het beeld op) carrièreperspectief van docenten, instructeurs en hybride docenten.
 • Werkt met alle ketenpartners aan versterking
  van het beeld op beroepsgericht onderwijs en heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor ondervertegenwoordigde doelgroepen.
 • Sluit aan, of draagt bij aan bestaande initiatieven
  zoals VOION, het COAP en RATO’s om bij te dragen aan de versterking van het beroepsonderwijs.
 • Ondersteunt initiatieven en proefprojecten
  zoals duurzame accreditatie en microcredentials.

 

Ketenversterking

Het ECPB bevordert en verduurzaamt samenwerking tussen de opleiders en het bedrijfsleven en:

 • is de verbindende schakel
  tussen(v)mbo-instellingen, lerarenopleiders, overheid en het bedrijfsleven.
 • verduurzaamt met samen opleiden
  en een leven lang ontwikkelen het opleiden van meer hybride beroepsdocenten.
 • speelt in op kansrijk opleiden
  door regionale verschillen helder in kaart te brengen en (potentiële) kansen te delen en agenderen.
 • bouwt aan strategische samenwerking
  tussen de lerarenopleiders, de (v)mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de overheid, in verlenging van de RATO’s.
 • stimuleert regionale samenwerking
  en stimuleert de uitwisseling van regionale succesfactoren.
 • werkt regio-overstijgend en stimuleert
  strategische samenwerking en opbouwende uitwisseling tussen de lerarenopleiders.

 

Harmonisatie

Het ECPB coördineert praktijkgericht onderzoek om data en inzichten helder inzichtelijk en toegankelijk te maken en:

 • werkt samen met ketenpartners 
  aan onderzoek en verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het verbreden en versterken van de instroom van nieuwe en bestaande doelgroepen.
 • verbetert het studiesucces en rendement
  van studenten en professionals bij de aangesloten lerarenopleiders door o.a. praktijkgericht onderzoek.
 • verzamelt en analyseert 
  input van betrokken partijen en ketenpartners om quick wins en duurzame verbeteringen vorm te geven dat kansrijk opleiden en/of het personeelstekort in kraptesectoren ten goede komt.
 • stimuleert verbinding tussen lectoraten
  van de verschillende instellingen om vanuit het collectief belang bij te dragen aan de professionalisering van de lerarenopleiders van en in het beroepsonderwijs.
 • vereenvoudigt maatwerk en harmoniseert EVC’s
  en intakes om potentiële studenten en professionals een passende en attractieve leergang te bieden en instroom te bevorderen.

 

Om deze doelen te bereiken, werken we nauw samen met scholen, overheid en bedrijven.