ECPB wil samen met STO programma’s en/of maatwerktrajecten ontwikkelen

De vijf lerarenopleidingen voor het (technisch) beroepsonderwijs in Nederland, verenigd in het Expertisecentrum voor het Praktijkgericht Beroepsonderwijs (ECPB),  bundelen hun krachten om het nijpende tekort aan docenten aan te pakken. Het ECPB wil samen met u programma’s en/of maatwerktrajecten ontwikkelen om nieuwe docenten te werven en te behouden. Op 12 juni 2024 15:00 uur nodigen we u uit voor een digitale bijeenkomst om dit verder af te stemmen. Meld u aan via deze link!

Waarom is deze samenwerking essentieel?
Het vmbo kampt met een groot tekort aan technische docenten. Dit maakt het steeds lastiger om onze leerlingen kwalitatief goed onderwijs te geven. Door samen te werken kunnen we onze expertise delen, slagkracht vergroten en een blijvende impact maken op de werving en het behoud van technisch talent voor de klas.

We zoeken de samenwerking op en denken aan bijvoorbeeld:

  • Maatwerktrajecten: Het verkennen mogelijkheden om trajecten op maat aan te bieden, afgestemd op de specifieke behoeften van uw school en regio.
  • Landelijke promotie: Het bundelen van krachten om het imago van het technisch onderwijs te versterken en een breder publiek te bereiken.
  • Opleidingsbehoeften in kaart brengen: Het achterhalen van opleidingsbehoeften van de huidige docentengroep, om gerichte ondersteuning te kunnen bieden.
  • Ondersteuning voor aspirant-docenten: Hoe we de aankomende docenten nog beter kunnen begeleiden en helpen naar een succesvolle afronding van de lerarenopleiding.
  • Uitwisseling van expertise: We delen kennis, ervaringen en best practices om van elkaar te leren en optimaal te profiteren van elkaars expertise.
  • Prioriteiten stellen: Welke acties verdienen prioriteit en hebben de meeste impact.

We beseffen dat capaciteitsproblemen een uitdaging kunnen vormen. Daarom is het cruciaal om vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan en benadrukken we het belang van uw deelname aan deze digitale bijeenkomst op 12 juni as. Door vroegtijdig samen te werken kunnen we optimaal gebruikmaken van beschikbare capaciteit en uw visie op techniekonderwijs realiseren.

De al bestaande routes naar succes:
Voor zij-instromers en carrièrewisselaars bestaan er al bewezen routes naar het leraarschap. Deze trajecten bieden een solide basis voor een succesvolle loopbaan in het technisch onderwijs. Meer informatie over deze routes vind je op https://ecpb.nl/opleidingen-en-routes/.

Met vriendelijke groet,

De vijf technische lerarenopleidingen in Nederland:
Anja van Vliet, Hogeschool Rotterdam,
Floortje Aalst, Hogeschool van Amsterdam
Lies Revet-Kuperus, Windesheim
Sharda Kawarmala, Fontys hogeschool
Lisette Luijk, Aeres hogeschool