Innovatieve leereenheden voor docenten in het mbo

Om in te spelen op de ontwikkelingen in de verschillende sectoren van de industrie, neem bijvoorbeeld de invloed van de industrie, en de nieuwe inzichten op het gebied van didactiek en pedagogiek heeft het ECPB vier innovatieve leereenheden ontwikkeld. Deze leereenheden zijn interessant als na- en bijscholing voor docenten in het mbo.

Alle innovatie leereenheden hebben een relatie met de nieuwe cross-over kwalificaties Smart Building en Smart Industry, de kwalificaties Mechatronica en Mobiliteit. Op dit moment vindt de veldraadpleging plaats en vanaf januari 2019 zal de scholing gaan plaatsvinden.
De Innovatieve leereenheden zijn als volgt samengesteld:
• Building: Gebouwde omgeving, werktuigkundige- en elektrotechnische installaties;
• Industry (Applied Technology): Life Science & Health, Energy & Environment,
High Tech Systems & Materials, Creative Technology;
• Mobility: Mobiliteit, Transport & Logistiek;
• Technology/Mechatronica: Mechanica, Elektrotechniek/Elektronica en Technische Informatica.

Voor deze vier innovatieve leereenheden zijn ontwikkeld:
• Beroepsbeeld van de Docent Innovatieve Technologieën (onderwijskundig en vakinhoudelijk);
• Kennisbasis met de onderdelen: Vaktechnische bekwaamheden (kunde); Vaktechnische
bekwaamheden (kennis); Pedagogische bekwaamheden; Engineerings- bekwaamheden; Generieke Technische bekwaamheden; Vakdidactische bekwaamheden; Vakinhoudelijke bekwaamheden (monodisciplinair) en Vakinhoudelijke bekwaamheden (interdisciplinair);
• Leeruitkomsten op basis van de competenties: Analyseren, Ontwerpen, Realiseren, Beheren, Managen, Adviseren en Reflectie.

Het beroepsbeeld (onderwijskundig) beschrijft de verschillende rollen van de docent in het hedendaagse onderwijs. Het beroepsbeeld (vaktechnisch) beschrijft de werkwijzen, denkwijzen, kennis en vaardigheden van de docent.

De voorgestelde kennisbasis voor het vak kenmerkt zich door een benadering vanuit technologische geletterdheid en technologische concepten. Deze brede benadering stelt de Docent Innovatieve Technologieën in staat effectief in te spelen op veranderingen in de techniek.

Het draagt ertoe bij dat de docent in hoge mate zelfstandig inzicht kan verwerven in voortschrijdende techniek, nieuwe technieken sneller kan duiden, en kennis van nieuwe technieken beter kan vertalen naar doelgroepen en contexten.
De Docent Innovatieve Technologieën wordt opgeleid om in het mbo, onderwijs te verzorgen in één van de vier Innovatieve leereenheden.

Lees meer

HvA start met leergang de hybride vakdocent

Het vmbo en mbo kampen met een tekort aan techniekdocenten. In een tijd waar techniek een steeds belangrijkere rol speelt bij het oplossen maatschappelijke en economische kwesties vraagt dit om docenten die de nieuwe generatie technici opleidt.

Partners van de Vakschool Technische Installaties en de Hogeschool van Amsterdam hebben als antwoord op dit tekort de leergang hybride vakdocent ontwikkeld. Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor de ervaren technicus die zijn baan combineert met lesgeven aan het vmbo en mbo. Hiermee versterken deze hybride docenten de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijf.

Hoe ziet de leergang eruit?
Deelnemers volgen om de week een onderwijskundig programma in de avonduren op de Hogeschool van Amsterdam. Hierin maken zij kennis met verschillende soorten beroepsonderwijs en gaan zij ook daadwerkelijk naar scholen toe om de geleerde pedagogische en didactische kennis toe te passen. Zo leren de deelnemers stap voor stap hoe zij de vakkennis en ervaring effectief aan de nieuwe generatie kan overdragen.

Na het behalen van het certificaat kunnen de hybride vakdocenten, via de werkgevers, door scholen ingehuurd worden.

Meer weten over deze leergang? Kijk dan op www.hva.nl/hybride-vakdocent

Lees meer

Hoe verminderen we de prestatiedruk in het onderwijs?

De afgelopen jaren is de competitie in het onderwijs flink toegenomen.

Het gebruik van bijlessen groeit explosief. In haar boek ‘De bijlesgeneratie – opkomst van de onderwijscompetitie’ beschrijft Louise Elffers hoe de inrichting van het Nederlandse onderwijs de druk op ouders en leerlingen nog eens extra opvoert. Hoe voorkomen we dat ouders zich genoodzaakt voelen om bijlessen in te zetten? Hoe kunnen we het onderwijs zo inrichten dat leerlingen en ouders zich minder blind hoeven te staren op het havo of vwo? Wat doen scholen al in de praktijk om de druk op leerlingen te verminderen?

Hoe verminderen we de prestatiedruk in het onderwijs

Lees meer