2e graads Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs – docent mbo bouw – Deeltijd