2e graads Leraar Technisch Beroepsonderwijs Elektrotechniek – Eindhoven