2e graads Leraar Technisch Beroepsonderwijs Bouw – Eindhoven