2e graads Leraar Technisch Beroepsonderwijs – Elektrotechniek – Eindhoven