2e graads Leraar Technisch Beroepsonderwijs – Bouw – Eindhoven